Dr. Gamal Eldin Mohamed

sebész, proktológus, gasztroenterológus
 

Orvosi diplomámat 1977-ben szereztem meg a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 1982-ben sebészeti szakvizsgát tettem, majd 1989-ben gasztroenterológiai szakvizsgát is. 1993-ban PhD minősítést szereztem és az orvostudomány kandidátusa lettem.

Az 1978 és 1982 között a hajdani Orvostovábbképző Intézet (OTKI), majd Orvostovábbképző Egyetem (OTE) II. Számú Sebészeti Klinikáján ösztöndíjas gyakornokként, 1982 és 1993 között egyetemi tanársegédként láttam el feladataimat. Egyetemi adjunktusként dolgoztam 1993 és 1995 között a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Sebészeti Klinikáján, majd 1995-től 1997-ig főorvosként a Semmelweis Egyetem Oktató Kórházának Sebészeti Osztályán. Az 1997 és 2001 közötti időszakot egyetemi adjunktusként töltöttem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Sebészeti Klinikáján. 2001-től három éven át főorvos voltam az Országos Gyógyintézeti Központ Sebészetén. 2003 óta vagyok a Budaörsi Egészségügyi Központ Egynapos és Minimál Invazív Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa és az intézmény orvos igazgatója.

1978 óta általános sebészként, 1989-től gasztroenterológusként is dolgozom. 1985-ben kezdtem el rendszeresen laparoszkópiával foglalkozni. 1988-ban Magyarországon elsőként végeztem sebészi videolaparoszkópiát, diagnosztikus és akut laparoszkópiát. A Magyar Sebész Társaság Endoszkópos Szekciójának egyik alapító tagja vagyok.

1991-ben az én nevemhez fűződött az operatív laparoszkópia (epekőműtétek végzése hasi tükrözés útján) bevezetése a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Sebészeti Klinikáján. Emellett az operatív laparoszkópos beavatkozások közül a laparoszkópos biopsziát, a laparoszkópos kolecisztektómiát, appendektómiát és hernioplasztikát (TAPP) szintén én vezettem be. Azóta rendszeresen végzek ilyen jellegű műtéteket. 1991 óta a laparoszkópos profil az én nevemhez fűződik, de rendszeresen részt vettem a sebészeti klinika mindennapi munkájában is. 1978 óta folyamatosan tevékenykedem az egyetem tudományos és oktató munkájában.

1992-től rendszeresen tartottam előadásokat graduális és rezidensképzésben a Debreceni Egyetem Kísérletes Sebészeti Intézetében (jelenleg DE OEC, Műtéttani és Kísérletes Sebészeti Intézet) és a Semmelweis Egyetem hasonló Intézetében magyar és angol nyelven.

1993-ban kezdtem érdeklődni az egynapos sebészet iránt. Külföldi szakmai utazásaim során meggyőződtem az egynapos sebészet jogosultságáról. 1997-ben megszerveztem az első hazai egynapos sebészeti kongresszust, és két társammal megalapítottuk a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaságot (MEST), aminek jelenleg is elnöke vagyok. 2003-ban Budaörsön kezdte meg működését az első egynapos sebészeti osztály az országban; irányelveit az első pillanattól kezdve én fejlesztettem. 2004 óta képviselem Magyarországot a Nemzetközi Egynapos Sebészeti Társaság (IAAS) közgyűlésében; 2009 óta vezetőségi tag vagyok, 2015–2017 között én töltöttem be az elnöki pozíciót. Mindemellett az Egészségügyi Szakmai Kollégium Egynapos Sebészeti Tagozatának is vezetője vagyok.

1997 óta foglalkozom proktológiával, akkor kezdtem proktológiai rendelésemet a Budaörsi Egészségügyi Központban. Azóta folyamatosan rendelek több helyen. Úttörőként több éve végzek HAL-RAR (vágás nélküli, ultrahangvezérelt aranyérfelvarrás) műtéteket.

Tudományos tevékenységemet magyar és idegen nyelvű közlemények, előadások, könyvfejezetek, videoprezentációk alkotják (90 angol és magyar nyelvű közlemény, 270 lektorált előadás itthon és külföldön, 13 oktatási videofilm, 21 könyvfejezet). 1980 óta tagja vagyok a Magyar Sebész Társaságnak, 1987 óta a World Association Of Hepato-Pancreato-Biliary Surgerynek, 1993 óta az Ausztrál Sebész Társaságnak (Kísérletes Szekció), 1994 óta az International Hepato-Pancreato-Biliary Associationnek.