aneszteziológus, belgyógyász


1967-ben végeztem a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, azóta dolgozom a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbben (illetve annak jogelődjében). 1983-ban kandidátusi fokozatot szereztem. 1994-ben habilitáltam a Semmelweis Egyetemen. 1983 óta részt veszek a szakorvosképzésben és -továbbképzésben, graduális és posztgraduális előadásokat tartok magyar, angol és német nyelven.

1980-ban Magyarországon elsőként szerveztem meg az aneszteziológiai ambulanciát. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikáján, a Kútvölgyi Klinikai Tömb kiemelt ambulanciáján és a Budaörsi Egészségügyi Központ Egynapos Sebészeti Részlegén tevékenykedem.

Alapító tagja vagyok a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaságnak (MEST), amelynek 2006–2010 között elnöke, jelenleg elnökségi tagja vagyok. A társaságot a nemzetközi egynapos sebészeti társaságban, az IAAS-ben is képviselem. Tagja vagyok az Egynapos Sebészeti Szakmai Kollégiumi Tagozatnak.

A World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) vezetőségében 1996–2004 között dolgoztam mint az executive committee tagja, majd elnöke. Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaságnak 1998–2002 között, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégiumnak 2004–2009 között voltam az elnöke.

Több hazai és nemzetközi kongresszus szervezésében vettem részt; hazai és nemzetközi kongresszusok rendszeres felkért előadója vagyok. Több egyetemi tankönyvfejezet elkészítésében is részt vettem.

Tudományos tevékenységem az iszkémiás szívbetegek preoperatív vizsgálatával kapcsolatos. E témában több nemzetközi fórumon számoltam be Európában, az USA-ban és Ausztráliában.

Kitüntetéseim: Batthyány-Strattmann László-díj (2007), Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2014).

A Budaörsi Egészségügyi Központban az Egynapos Sebészet beindulása óta dolgozom.