Dr. Pethő Ildikó

pszichiáter
 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán diplomáztam 2008-ban. Rezidensi éveimet az SZTE-ÁOK Pszichiátriai Klinikán töltöttem, később a Szent Imre Kórház Pszichiátriai Osztályán dolgoztam. 2014-ben szakvizsgáztam. 

2012 és 2016 között az SZTE-ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Kísérletes és Klinikai Idegtudomány Képzési Program állami ösztöndíjas PhD-hallgatója voltam. Kutatási témám a személyiségvonások komplex biológiai és pszichológiai vizsgálata.

2014–2018 között elvégeztem a Magyar Családterápiás Egyesület pár- és családterapeuta-képzését. Tagja vagyok a Magyar Pszichiátriai Társaságnak és a Magyar Családterápiás Egyesületnek.

Szeretettel várok minden beteget, aki megtisztel a bizalmával.