aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, belgyógyász, kardiológus
 

1981-ben szereztem általános orvosi diplomát a SOTE Általános Orvosi Karán. Ezt követően az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (OITI) Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán helyezkedtem el: az intézet tudományos munkájában agyi vérkeringési vizsgálatokban vettem részt. 1985-ben aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát szereztem.

1987-től a SOTE Oktató Kórház III. Belgyógyászati Osztályán dolgoztam, 1994-től adjunktusként, 1995-től osztályvezető helyettes főorvosként. 1991-ben belgyógyászati, 1997-ben kardiológiai szakvizsgát szereztem. 1997-től a SOTE III. Belgyógyászati Klinikáján dolgoztam egyetemi tanársegédként, 1998-tól osztályvezető egyetemi tanársegédként, 2008-tól osztályvezető egyetemi adjunktusként látom el munkámat a klinika kardiológiai osztályán.

2003-tól a SE III Belgyógyászati Klinika humánpolitikai felelőse, 2015-től a Semmelweis Egyetem Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottságának tagja vagyok. 2009-ben megkaptam a Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést.

Az osztályvezetői feladatokon kívül részt veszek a klinika echokardiográfiás, Holter-, EKG-, ergometriás laboratóriumának és kardiológiai ambulanciájának munkájában. 2004-től megszerveztem a klinika ellátási területéhez tartozó Kardiológiai Szakrendelések szakmai integrációját. 2002-ben echokardiográfiás tanfolyamon vettem részt a londoni Hammersmith Hospitalban.

2003-tól a „Szívelégtelenség és rizikófaktorok” című ETT-pályázat keretében altémát vezetettem és tudományos munkát végeztem, közleményekben, előadásokban vállaltam részt.

Az Országos Onkológiai Intézettel együttműködve, önálló munkacsoportot alakítva az antraciklin kardiomiopátiát okozó hatását kezdtem vizsgálni. 2006-ban, önálló fokozatszerzőként ebben a témában szereztem PhD-fokozatot.

2002 óta szoros kapcsolatot ápolok a kanadai Hamilton Health Sciences Corporation kutatócsoportjával, ennek keretében számos nagy nemzetközi kutatásai programban vettem és veszek részt.

1991-től a magyar nyelvű, 1998-tól az angol nyelvű gyakorlatokat, tantermi előadásokat tartok a medikusképzésben. Rendszeresen vagyok szakdolgozatok konzulense, illetve bírálója. A rezidens- és szakorvosképzésben is részt vesz mentorként és tutorként is. 1998-tól a TDK-hallgatók oktatásából, foglalkoztatásából is kiveszem a részem. Tudományos fokozatom megszerzését követően bekapcsolódtam az egyetem doktori iskolájának munkájába; PhD-hallgatókat szigorlatoztatok, opponens vagyok és bizottsági tag.

A klinika által szervezett továbbképző kurzusokon rendszeresen tartok előadásokat, és részt veszek a háziorvosok továbbképzésében is.

Tagja vagyok a Magyar Belgyógyász Társaságnak, a Magyar Kardiológusok Társaságának és a Magyar Hypertónia Társaságnak, a Magyar Atherosclerosis Társaságnak pedig tisztségviselője is.

Tudományos, szakmai érdeklődési területem az echokardiográfiás vizsgálatok, az endothel funkció-diszfunkció, ennek vizsgálata, szerepe a különböző kardiológiai kórképekben.