A munkavállalók egészségi állapotának megőrzése a és javítása a munkáltató törvényben előírt feladata és kötelessége. A dolgozók egészségének megőrzése közvetlen gazdasági hasznot is eredményez a munkáltató számára, hisz a testi-szellemi-lelki egészségnek örvendő ember munkáját is jobban képes végezni.


Törvényi előírás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (régi nevén üzemorvosi szolgáltatást) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára A, B, C és D kategóriában. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII.14.) sz. Kormányrendelet intézkedik. Betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet (OMMF) ellenőrzi.

A munkaalkalmassági vizsgálatok alkalmával a dolgozók évente–kétévente kötelesek üzemorvosi vizsgálaton megjelenni. A vizsgálat során visszajelzést kapnak egészségi állapotukról, és lehetőség nyílik betegségeik – pl. magas vérnyomás, cukorbetegség stb. – korai kiszűrésére. Ennek népegészségügyi jelentősége is óriási!

Árak:https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700284.kor


Feladataink

  • előzetes, időszakos, soron kívüli és záró alkalmassági vizsgálatok elvégzése
  • részvétel a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában
  • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
  • tanácsadás az egyéni védőeszközök kiválasztásához, a munkahelyek ergonómiai kialakításához
  • részvétel az elsősegélynyújtók képzésében
  • tanácsadás az elsősegélynyújtó helyek kialakításához
  • hivatalos jogosítványokhoz, targoncavezető engedélyekhez szükséges alkalmassági vizsgák elvégzése
  • munkakörhöz kötött védőoltások kiválasztása, beadása
  • közreműködés a megváltozott munkaképességűek rehabilitációjában
  • segítségnyújtás a vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentációk, statisztikák, jelentések elkészítésében


Feladatainkat lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon látjuk el. Rendelkezésükre állunk a hét összes munkanapján.