A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT, MINT A COVID-19 VAKCINA KIJELÖLT OLTÁSI PONTJÁNAK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA AZ OLTÁSRA JELENTKEZETTEK RÉSZÉRE

 

A KEZELT ADATOK KÖRE:

  • AZ OLTÁSRA JELENTKEZETTEK SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI,
  • AZ OLTÁSRA JELENTKEZETTEK EGÉSZSÉGÜGYI ADATAI.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL SZÓLÓ 1997.ÉVI CLIV. TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN A VÉDŐOLTÁSBAN RÉSZESÍTETT SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS AZ ARRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSA, TOVÁBBÁ AZ ORSZÁGOS OLTÁSI SZINT MEGÁLLAPÍTÁSA.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI. EZEK ALAPJÁN MINDAZOKNAK, AKIK AZ OLTÁS BEADÁSÁBA BELEEGYEZNEK A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ADATAIK MEGADÁSA ÉS AZ AZOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG.

AZ ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI:

  • A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ILLETÉKES MUNKATÁRSAI,
  • A TERÜLETILEG ILLETÉKES KORMÁNYHIVATAL KIJELÖLT MUNKATÁRSAI,
  • AZ EESZT AMBULÁNS LAP FELDOLGOZÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A HATÁLYOS EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MINDENKOR ELŐÍRT IDŐTARTAM.

FELHÍVJUK AZ OLTÁSRA JELENTKEZETTEK FIGYELMÉT, HOGY A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ADATVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL – KIEMELTEN AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAIRÓL - RÉSZLETESEN TÁJÉKOZÓDHATNAK AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN KÖZZÉTETT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN!

 

BUDAÖRS, 2021. 03. 04.

BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT VEZETŐSÉGE